NISSANS NYA SERENA PROPILOT FÖRSTA JAPANSKA BILEN MED TEKNIK FÖR SJÄLVKÖRANDE BILAR

Nissan Motor Company har meddelat att nya Serena, som börjar säljas i Japan i slutet av augusti, kommer att vara utrustad med företagets ProPILOT-teknik för självkörande bilar vilket borgar för trygg och smidig körning på landsväg.

 

ProPILOT

 

 

är en banbrytande teknik för självkörande bilar som är avsedd att användas på enfiliga landsvägar. Som första biltillverkare i Japan lanserar Nissan en lösning där både styrning, acceleration och inbromsning kan skötas automatiskt, vilket avlastar föraren i tät landsvägstrafik och vid långa pendlingsavstånd.

 

 

Med hjälp av avancerad bildbehandlingsteknik kan bilens ProPILOT-system läsa av vägen och trafiksituationen, och med utgångspunkt från dessa data styra bilen på ett mycket exakt och naturligt sätt. ProPILOT är extremt användarvänligt – via en knapp på ratten kan föraren enkelt koppla in eller ur systemet. ProPILOT:s intuitiva användargränssnitt innehåller bl.a. en personlig display som visar operativsystemet.

 

 


Systemkonfiguration

Gaspedalen, bromsarna och styrningen regleras baserat på data från en kamera som innehåller ett avancerat bildbehandlingsprogram. ProPILOT-kameran kan snabbt registrera vägen i 3D och detekterar både vägmarkeringarna och framförvarande fordon.

Funktioner  

När systemet aktiverats, reglerar ProPILOT automatiskt avståndet till framförvarande fordon i det hastighetsområde som föraren ställt in (mellan ca 30 till 100 km/h). Genom att läsa av vägmarkeringarna och ta hand om styrningen, även i kurvorna, ser systemet också till att bilen ligger mitt i sitt körfält.

Om bilen framför stannar

bromsar ProPILOT automatiskt ned till stillastående. När bilen stannat, fortsätter bromsarna att vara applicerade även om föraren tagit foten från bromspedalen. När det är klart att köra igen, aktiveras ProPILOT endera genom att föraren trampar lätt på gaspedalen eller på nytt trycker på knappen.


Nissan genomför ingående studier av körförhållandena i olika regioner så att ProPILOT kommer att vara väl ägnat för förhållandena på de marknader där systemet kommer att lanseras. Det ProPILOT-system som monteras i Serena i Japan har utvecklats för att vara en lättanvänd teknik anpassad för de förhållanden som gäller landsvägskörning i Japan. 

Att göra nollvisionen till verklighet

Nissan arbetar intensivt inom områdena fordonsintelligens och elektrifiering av drivlinan för att förverkliga företagets uppsatta visioner ”Zero Fatalities” och ”Zero Emissions”. Under ”Nissan Intelligent Mobility” verkar ProPILOT för trafiksäkerheten och skapar förtroende hos förarna, och systemet är också en ingående del i ”Nissan Intelligent Driving”.

ProPILOT kommer att introduceras även i andra modeller, däribland Qashqai i Europa 2017. Företaget planerar också att lansera tekniken på de amerikanska och kinesiska marknaderna. Teknik för självkörande bilar avsedd för flerfiliga landsvägar väntas introduceras 2018. Denna teknik kommer t.ex. att göra automatiska filbyten möjliga. När det gäller tekniken för självkörande bilar i stads- och trafikkorsningsmiljö, planeras denna att lanseras 2020.

Genom att införa teknik för självkörande bilar i de viktigaste modellerna på respektive marknad kommer Nissan att utöka sitt försprång på detta område. Dessa åtgärder kommer att öka säkerheten ytterligare och innebär starten på en ny era för bilen.