3 år/100 000 km Nissan Pan Europe Vägassistans

Denna garanti, som gäller under den 3-åriga Nybilsgarantin varaktighet, omfattar incidenter som förhindrar dig från att på ett säkert sätt fullfölja en redan påbörjad resa och som kräver vägassistans eller bogsering till närmaste Nissanverkstad. Var god läs mer i bilens servicemanual för att veta exakt innehåll i denna tjänst.

Ifall du råkar ut för en incident som täcks av Nissan Pan Europe Vägassistans och behöver hjälp, bör du ringa numret 08 58 77 17 95. Om du ringer från utlandet bör du använda följande nummer: +46 8 58 77 17 95