NISSAN GENOMFÖR UNIKA VATTENTESTER PÅ CROSSOVERS

  • Varje ny Nissan crossover utsätts för "diskmaskinstestet" under utvecklingsfasen
  • 24 000 liter vatten sprutas på varenda Qashqai, Juke och X-Trail - och varenda droppe återvinns
  • Dessutom utsätter man bilarna för ett test med högtrycksspruta för att säkerställa att ingen fukt tränger in

Du skulle nog aldrig ställa in din bil i en diskmaskin, men det är precis vad Nissan gör med varenda ny bilmodell som lanseras. Naturligtvis kan du inte få in en Qashqai crossover i en vanlig hushållsmaskin. Istället har Nissans europeiska testcenter låtit uppföra en uppförstorad version som kan rymma en bil av full storlek.

 

Tusentals liter vatten sprutas på bilens utsida från alla möjliga vinklar. Dessutom följer man upp med en manuell besiktning för att vara säker på att bilen är absolut vattentät. Det här testet, som även brukar kallas monsuntestet, genomförs flera gånger under utvecklingsarbetet för alla personbilar och transportbilar i hela Nissans breda modellsortiment.

I början av testet regnar 24 000 liter vatten ner på bilen. Under testets mest dramatiska del, utsätts bilen för 1 000 liter på bara 15 minuter - motsvarande en störtskur på hela en meter vatten.

Tekniker på Nissans toppmoderna anläggning – i Cranfield, England – kunde lätt utvecklat en helautomatisk testmetod. Men utvecklingsprogrammets bistra natur, precis som vädret i världen, innebär att den lösningen inte är tillräckligt utmanande. Processen kräver att Nissans tekniker angriper bilens tätningar med en högtrycksspruta, som utvecklats speciellt för att klara så extremt höga tryck som 150 bar. Det är betydligt mer än de flesta vanliga högtryckstvättar, som normalt har ett tryck på 110 bar.

Carl Sandy är en av Nissans tekniker, som hjälpt till att utveckla de hårda teststandarderna. Så här säger han: "En av teknikerna i teamet sitter inne i bilen med ett endoskop med mycket hög upplösning för att kontrollera vad som händer innanför panelerna. Minsta lilla vattendroppe som eventuellt har trängt igenom kommer att upptäckas." Man är så noggrann in i minsta detalj att Carls team till och med river ut hela interiören för att vara helt säkra på att inget vatten trängt in någonstans.

Under hela programmet - monsuntest och högtryckssprutning - används upp till 30 000 liter vatten. Det är mer än 2 000 gånger så mycket vatten som en vanlig diskmaskin i hushållet använder under ett normalprogram.

Att använda så mycket vatten kan verka slösaktigt, men då är det viktigt att känna till att inte en enda droppe försvinner ut i avloppet. Vattnet filtreras tillbaka till en enorm tank och utnyttjas sedan för att sköljas över nästa bil som kommer in i testrummet. Att återvinna vattnet är lika viktigt som att garantera att kunderna alltid är torra inne i bilen.

Nissans teststandards är tillräckliga för det relativt beskedliga klimat som råder i västra Europa och de vägar vi har här, men de är också så stränga att de kan utnyttjas för extrema klimat i andra delar av världen.

Carl Sandy tillade följande: "Det är viktigt att göra mycket noggranna tester eftersom alla marknader inte är lika. I Ryssland till exempel använder man högtryckstvättar med högre tryck för att klara av att tvätta bilarna rena från smuts och damm från vägarna. Genom att fortlöpande utvärdera våra teststandarder ser vi till att våra bilar är väl rustade för de mest krävande utmaningarna som de kan möta i Europa. ”