NISSANS NETTORESULTAT 70 MILJONER EURO FÖRSTA HALVÅRET BUDGETÅRET ’09 - NISSAN JUSTERAR UPP HELÅRSPROGNOSEN FÖR VERKSAMHETSÅRET ’09

Nissan Motor Co. Ltd. tillkännagav i dag resultatet för de första sex månaderna av verksamhetsåret 2009 (som slutar den 31/3 2010) samt även siffrorna för kvartal 2. Under verksamhetsårets första sex månader, alltså t.o.m. september, uppgick nettointäkterna efter skatt till 70 milj. euro, en minskning med 92,9 % jämfört med samma period föregående år. Resultatet är bättre än förväntat och de främsta orsakerna till detta är de stimulansåtgärder för skrotning av äldre bilar som införts på de större marknaderna, en ökad försäljningsvolym i Kina samt ett effektivt genomförande av Nissan Recovery Plan.

Nyckeltal för verksamhetsårets första 6 månader, perioden april-september 2009:
Nettoomsättning 25,4 miljarder euro, en minskning med 30,5 % jämfört med fjolåret 
Rörelseresultat 710 miljoner euro, en minskning med 50,5 %, rörelsens vinstmarginal uppgick till 2,8 %
Den ordinära rörelsevinsten uppgick till 250 miljoner euro, en minskning med 83,6 %
Nissan sålde under perioden 1.623.000 fordon på världsbasis, en minskning med 14,6 % jämfört med samma period under fjolåret

Nyckeltal för verksamhetsårets andra kvartal, perioden juli-september:
Nettointäkter 190 miljoner euro, en minskning med 65,3 % 
Nettoomsättning 14,03 miljarder euro, en minskning med 25,9 % jämfört med fjolåret
Rörelseresultat 630 miljoner euro, en minskning med 25,4 %, rörelsens vinstmarginal uppgick till 4,5 %
Den ordinära rörelsevinsten uppgick till 450 miljoner euro, en minskning med 50,7 %
Nissan sålde under verksamhetsårets andra kvartal 901.000 fordon, en minskning med 6,8 % jämfört med samma period under fjolåret.

Under verksamhetsåret 2009 kommer Nissan att lansera totalt 8 helt nya produkter på världsmarknaden.

Företaget har justerat upp sin helårsprognos för verksamhetsåret 2009. Baserat på en växlingskurs på 90 yen/dollar och 131,6 yen/euro, de reviderade kurserna för verksamhetsåret i sin helhet, inlämnade Nissan följande reviderade prognos för det verksamhetsår som slutar den 31/3 2010 till Tokyo-börsen.
Nettoomsättning: 53,19 miljarder euro  
Rörelsevinst: 910 miljoner euro
Nettoförlust: 300 miljoner euro
F&U-kostnader: 3 miljarder euro
Investeringskostnader: 2,47 miljarder euro

Fotnot 1: Nissan lämnade den 12 maj 2009 in följande ursprungliga prognos, baserad på en växlingskurs på 95 yen/dollar och 125 yen/euro, för det verksamhetsår som slutar den 31/3 2010 till Tokyo-börsen:
Nettoomsättning: 55,6 miljarder euro 
Rörelseförlust: 800 miljoner euro 
Nettoförlust: 1,36 miljarder euro
F&U-kostnader: 3,2 miljarder euro
Investeringskostnader: 2,8 miljarder euro

Vid frågor kontakta:
Taina Erkkilä , Kommunikationsdirektör Nissan Nordic Europe Oy
+358(0)10 770 5311, terkkila@nissan-europe.com 
Jenny Spets Wojarski, kommunikationschef Nissan Nordic Sverige
0733-99 99 25, jspetswojarski@nissan-europe.com

Nissan i Europa
Nissan har cirka 12 400 anställda i Europa fördelade på designkontor, forsknings- och utvecklingsavdelningar, inom tillverkning, logistik, försäljning och marknadsföring. Under kalenderåret 2008 sålde företaget 601 647 fordon på de 40 marknaderna i Väst- och Östeuropa inklusive Ryssland. Samma år tillverkade Nissan 539 580 fordon vid sina fabriker i Spanien och Storbritannien. För mer information:www.nissaneurope-newsbureau.com

Nissan Nordic Europa Oy
Nissan Nordic Europe Oy är Nissan import- och marknadsföringsföretag i Finland Sverige, Norge, Danmark och de Baltiska länderna. Företaget sysselsätter 180 anställda. Huvudkontoret ligger i Finland.