NISSANS NETTORESULTAT 710 MILJONER EURO FÖR TREDJE KVARTALET BUDGETÅRET 2011

NISSANS NETTORESULTAT 710 MILJONER EURO FÖR TREDJE KVARTALET BUDGETÅRET 2010

Nissan Motor Co. Ltd. tillkännagav igår i Yokohama, Japan, resultatet för det tredje kvartalet av verksamhetsåret 2010 (som slutar den 31/3 2011) samt även siffrorna för de första nio månaderna. Under verksamhetsårets tredje kvartal uppgick de konsoliderade nettointäkterna till 710 miljoner euro.

Omsättning var 18,74 miljarder euro, en ökning med 5,3 procent jämfört med för ett år sedan. Rörelseresultat var 1,02 miljarder euro och rörelsens vinstmarginal uppgick till 5,4 procent. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,26 miljarder euro.

- Våra finansiella resultat är bevis på att Nissan fortsätter att leverera gedigna prestationer. Trots att vi förutser risker i ökande råvarupriser och volatila valutakurser för det fjärde kvartalet kommer vi att fortsätta leverera goda resultat samtidigt som vi förblir fokuserade på våra stategier för lönsam tillväxt, sa CarlosGhosn, Nissans President och CEO.

För perioden april-december 2010 blev Nissans nettoresultat efter skatt 2,55 miljarder euro. Nettoomsättning blev 56,68 miljarder euro, en ökning med 19,4 procent jämfört med för ett år sedan. Rörelseresultat blev 3,96 miljarder euro och rörelsens vinstmarginal uppgick till 7,0 procent. Resultatet efter finansiella poster blev 4,03 miljarder euro.

Nissan sålde 3 018 000 fordon under de första nio månaderna, 20,5 procent fler än samma period förra året.

Under verksamhetsåret 2010 kommer Nissan att lansera totalt 10 helt nya produkter på världsmarknaden. Den ekonomiskt överkomliga, helt elektriska Nissan LEAF utan utsläpp från fordonet, började säljas i USA och Japan i december 2010 och kommer att följas av lanseringar i ett flertal länder i Europa i början på detta år.

Baserat på en växlingskurs på 80,9 yen/dollar och 110,2 yen/euro för fjärde kvartalet verksamhetsåret 2010 kommer de reviderade genomsnittskurserna för verksamhetsåret i sin helhet att bli 85,4 yen/dollar och 112,5 yen/euro. Nissan har justerat upp sin helårsprognos för verksamhetsåret 2010 och inlämnade följande prognos för det verksamhetsår som slutar den 31/3 2011 till Tokyo-börsen.


· Nettoomsättning: 78,22 miljarder euro
· Rörelsevinst: 4,76 miljarder euro
· Ordinär rörelsevinst: 4,71 miljarder euro
· Nettoresultat: 2,80 miljarder euro
· Investeringskostnader 3,02 miljarder euro
· F&U-kostnader 3,78 miljarder euro


Fotnot 1: Nissan lämnade den 4 november 2010 in följande prognos, baserad på en växlingskurs på 84,4 yen/dollar och 111,9 yen/euro, för det verksamhetsår som slutar den 31/3 2011 till Tokyo-börsen:

· Nettoomsättning: 78,37 miljarder euro
· Rörelsevinst: 4,33 miljarder euro
· Ordinär rörelsevinst 4,02 miljarder euro
· Nettoresultat: 2,41 miljarder euro
· F&U-kostnader: 3,8 miljarder euro
· Investeringskostnader: 3,04 miljarder euro


Fotnot 2: För att underlätta för läsaren är beloppen i euro för de första nio månadernas finansiella resultat översatta till växlingskursen 113,3 yen/euro – genomsnittskursen för de första nio månadena av verksamhetsåret 2010 som slutar 31 mars 2011. För tredje kvartalets resultat är beloppen baserade på 112,2 yen/euro – genomsnittskursen för månaderna oktober-december 2010.