UPPDATERING OM SITUATIONEN EFTER JORDBÄVNINGEN I JAPAN OCH EFFEKTERNA PÅ NISSANS VERKSAMHET I EUROPA

Detta är den senast uppdaterade informationen beträffande Nissans verksamhet i Europa efter jordbävningen i Japan och kompletterar den uppdatering som lämnats av Nissan Motor Co., Ltd. Eftersom situationen är stadd i fortsatt förändring, kommer Nissan Europe löpande att tillhandahålla uppdaterad information när så krävs.
Anställda
Så gott som samtliga anställda på Nissan som varit på affärsresa i Japan har återvänt till sina hemländer.

Vi har bekräftat att samtliga utländska anställda och deras familjer i Japan befinner sig väl, och vi står fortlöpande i nära kontakt med dessa personer. För närvarande har samtliga affärsresor till Japan skjutits på framtiden. Nissan känner till att regeringen i flera länder rekommenderar sina medborgare att lämna stor-Tokyo-området eller Japan. Nissan arbetar f.n. med samtliga enskilda medarbetare från Europa angående deras egna, personliga val och kommer att ge sitt fulla stöd för deras beslut att endera stanna kvar eller åka hem.

Hjälparbete efter jordbävningen
Till följd av den förödande jordbävning och tsunami som förorsakat stora skador i Japan, har Nissan Europe beslutat donera 1 miljon USD, kontant och i natura, till förmån för hjälparbetet.

Med den miljon USD som Nissan Europe bidrar med inräknad, uppgår de totala bidragen från Nissans verksamhet globalt till över 3,75 miljoner USD i kontanter och natura. Detta innefattar globala och regionala företagsdonationer, matchning av gåvor från anställda liksom att Nissan ställt 50 fordon till förfogande för hjälporganisationer verksamma i de drabbade områdena av Japan.
Anläggningar/produktion
Alla Nissan Europes produktionsanläggningar är i drift och kommer tills vidare att fortsätta arbetet enligt planerat produktionsschema.

Även om man vid samtliga fabriker i Japan, med undantag av motorfabriken i Iwaki, har kunnat reparera en del byggnader och/eller utrustning som skadats, kommer det fortfarande att ta lite tid att organisera leveranserna av delar från våra underleverantörer.

När det gäller motorfabriken i Iwaki, där efterskalv fortfarande har stora återverkningar på hela regionen, beräknas restaureringsarbetet att ta längre tid än vid andra fabriker.

Den senaste informationen om tillverkning:
- Fabrikerna i Oppama, Tochigi, Kyushu, Yokohama och Nissan Shatai satteigång produktionen idag, måndagen den 21 mars, begränsat till
1) Produktion av delar till tillverkning utanför landet och reservdelar (utifrån tillgång på delar från underleverantörer)
2) Produktion av fordon planeras återupptas från den 24 mars så länge som materiallagren räcker.
- Fabriken i Iwaki fortsätter uppbyggnadsarbetet. Under tiden rekommenderas medarbetare på standby att delta i frivilliga räddningsinsatser.

Efter förfrågningar från underleverantörer har Nissan börjat stötta vissa uppbyggnadsarbeten, och är beredda att tillhandahålla ytterligare stöd om det efterfrågas.

Tillgång på fordon/Effekter för produktionen i Europa
Nissan Europe räknar inte med några återverkningar på kort sikt varken för försäljningen eller tillgången på bilar. Orsaken till detta är:

- Hög andel tillverkning i Europa – svarar för ca 80 % av de fordon som säljs i regionen.
- Tillräcklig tillgång på fordon för leveranser till återförsäljare och slutkunder i minst 6 veckor.
- Leveranser i tillräcklig mängd redan på väg till Europa för att produktionen
ska kunna upprätthållas. P.g.a. leveransstörningar i Japan förväntar vi oss vissa återverkningar på medellång sikt, men det är ännu för tidigt att avgöra hur stora dessa kommer att bli.

Eftersom situationen är stadd i fortsatt förändring, kommer Nissan Europe löpande att komma med ny uppdaterad information när så krävs.

Vid frågor kontakta:

Jenny Spets Wojarski, kommunikationschef Nissan Nordic Sverige
08-506 612 30, 0733-99 99 25, jspetswojarski@nissan-europe.com
Om Nissan i Europa
Nissan har ca 12 500 personer anställda sin europeiska verksamhet inom design, forskning och utveckling, tillverkning, logistik, försäljning och marknadsföring. Under kalenderåret 2010 sålde Nissan 555 000 fordon på 47 marknader i västra och östra Europa inklusive Ryssland. Dessutom tillverkade företaget totalt 527 966 fordon i sina anläggningar i Spanien och Storbritannien.
www.newsroom.nissan-europe.com